Intresset för fyrhjulingar ökar och för dig som kör fyrhjuling är det viktigt att känna till vilka regler som gäller och vilka risker som finns.

FYRHJULINGAR ÄR ETT BRETT SAMLINGSNAMN PÅ MÅNGA OLIKA FORDON Fyrhjulingar kan delas in i en rad olika fordonsslag beroende på vad de ska användas till. De fordon som ingår i begreppet fyrhjuling har väldigt olika användningsområden. De används bl.a. yrkesmässigt i jord- och skogsbruk och inom kraftföretag samt som hobby eller transportmedel på allmän väg. Det innebär också att många regler är olika beroende på vilket fordonsslag fyrhjulingen tillhör. Gemensamt är dock att det är krav på förarbehörighet och att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. I den här broschyren räknas följande fordon som “fyrhjulingar”: • terränghjuling • fyrhjulig motorcykel • traktor • fyrhjulig moped • motorredskap

Följande gäller för terränghjuling                                                                                            • Ska vara registrerad som terränghjuling och försedd med registreringsskylt fram. • Har inga begränsningar på motorstyrka och effekt. • Du ska ha förarbevis för terränghjuling. För att ta ett förarbevis krävs att du har gått en utbildning hos en behörig utbildare samt genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare. Om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före år 2000 får du också köra terränghjuling. • Skyddshjälm ska användas om terränghjulingen inte har karosseri. • Trafikförsäkring är obligatorisk. • Högst 450 kg tjänstevikt. • Högst 20 km/tim på enskild väg. • Får inte köras på allmänna vägar och gator

Följande gäller för fyrhjulig motorcykel                                                                             • Ska vara registrerad som motorcykel och försedd med registreringsskylt bak. • Högsta tillåtna motoreffekt är 15 kilowatt, vilket motsvarar cirka 20 hästkrafter. • Måste kontrollbesiktas. • Får köras på allmänna vägar och gator av förare med B-körkort, men också av förare som har körkort A1 eller A som utfärdats före 19 januari 2013. • Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri då bilbälte används istället. • Trafikförsäkring är obligatorisk.

Följande gäller för traktor a                                                                                                     • Ska vara registrerad som traktor a och försedd med registreringsskylt fram. • Är konstruerad för högst 40 km/tim. • Får köras på allmänna vägar och gator av förare med körkortsbehörighet eller traktorkort. • Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). • Trafikförsäkring är obligatorisk.

Följande gäller för traktor b                                                                                                 • Ska vara registrerad som traktor b och försedd med registreringsskylt fram. • Krav på kontrollbesiktning kommer att införas från våren 2018. • Är konstruerad för hastigheter över 40 km/tim. • Får köras i högst 50 km/tim. • Får köras på allmänna vägar och gator av den som har B-körkort • Skyddshjälm ska användas om traktorn inte har karosseri. • Ska vara försedd med KM-skylt (skylt som anger den högsta hastighet som fordonet får framföras på väg). • Trafikförsäkring är obligatorisk

Följande gäller för moped klass I                                                                                            • Ska vara registrerad som moped klass 1 och försedd med registreringsskylt bak. • Är konstruerad för, och får köras i, högst 45 km/tim. • Högst 50 cm3 slagvolym om det är en förbränningsmotor med tändsystem, och högst 4 kW motoreffekt för andra motortyper. • Får köras på allmänna vägar och gator av förare med körkortsbehörighet AM eller högre. • Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009 • Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället. • Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). • Trafikförsäkring är obligatorisk

Följande gäller för moped klass II                                                                                         • Är konstruerad för högst 25 km/tim. • Motoreffekt högst 1 kW och högst 50 cm3 slagvolym om det är en förbränningsmotor med tändsystem. • Får köras av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II, men också av den som har fyllt 15 år före 1 oktober 2009. • Får köras på allmänna vägar och gator. • Skyddshjälm ska användas om det inte finns karosseri, då bilbälte används istället. • Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). • Trafikförsäkring är obligatorisk

Följande gäller för motorredskap klass I                                                                       Följande gäller för motorredskap klass II • Ska vara registrerad som motorredskap klass I. • Ska vara försedd med registreringsskylt fram. • Måste kontrollbesiktas. • Är konstruerad för hastigheter över 30 km/tim. • Får köra högst 50 km/timmen. Om motorredskapet inte har en släpvagn försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, är högsta tillåtna hastighet 40 km/timmen. • Får köras på allmänna vägar och gator av förare som har B-körkort. • Ska vara försedd med KM-skylt bak (Skylt som anger den högsta hastighet som fordonet får framföras på väg). • Trafikförsäkring är obligatorisk

Följande gäller för motorredskap klass II                                                                              • Är konstruerad för högst 30 km/tim. • Får köras på allmän väg av förare med körkort eller traktorkort. • Ska vara försedd med skylt som visar att det är ett långsamtgående fordon (LGF-skylt). • Trafikförsäkring och registrering kan krävas beroende på hur den används.

LEKFORDON OCH ANDRA LIKNANDE FYRHJULIGA FORDON                                      Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken. Rekommendationen är att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen. Det är vårdnadshavaren eller den som arrangerar en körning för minderåriga förare som har ansvar för att säkerheten är godtagbar, försäkringsskyddet tillräckligt och att hjälm används. Inte lekfordon Lekfordon kan aldrig ha förbränningsmotor. Så kallade barnfyrhjulingar som har en förbränningsmotor eller går fortare än 6 km/tim räknas som mopeder eller motorcyklar och måste registreras och godkännas för att få framföras utanför inhägnat område. Då gäller också kraven på bland annat ålder och förarbehörighet. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra fyrhjulig kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas. Om barnet fyllt 15 år kan det dessutom dömas till dagsböter för olovlig körning.

Oregistrerat fordon                                                                                                                     Om en moped, motorcykel, traktor, motorredskap klass 1 eller terränghjuling inte är registrerad får de bara köras på inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område. Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område kan bötfällas. Har du frågor om registrering av fordon kan du kontakta Transportstyrelsen. Inhägnat område Det finns ingen definition av inhägnat område, men rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Villatomter, campingplatser och flygflottiljer har underkänts. Motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer har godkänts. Om du är osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan du kontakta Polisen eller Länsstyrelsen på orten för rådgivning

Förbudet mot terrängkörning gäller :                                                                                     I hela landet, även på egen mark. • På barmark. • På tunna snötäcken där det finns risk att marken under kan skadas. • På jordbruksmark om den riskerar att skadas. Länsstyrelser och kommuner har rätt att införa fler förbud mot terrängkörning. I exempelvis naturskyddade områden eller i tätorter är ofta terrängkörning förbjuden.

Generella undantag från förbudet är :                                                                                                         • Vid arbete i jord- och skogsbruk. • När marken är snötäckt och inte riskerar att skadas. Några andra undantag: • Vissa yrken – läkare, veterinärer, brandförsvar, fjällräddning m.fl. – under yrkesutövning. • Vid transport av svårt sjuka och liknande. • Vid byggen och drift av vägar, vatten- och avloppsledningar mm. • För att hämta fälld björn, älg, hjort eller vildsvin. • Vid arbete i parker, idrottsanläggningar m.m. • Inom fabriksområde eller annan arbetsplats, särskilt ordnade tävlingsarenor eller liknande områden. • Renskötsel och arbete inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur.

HJÄLPMEDEL VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING                                                                                 När fyrhjuling används som hjälpmedel av personer med funktionsnedsättning gäller särskilda regler. Kontakta länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för frågor om att köra i terrängen. Kontakta Transportstyrelsen för frågor om undantag från krav på behörighet att köra fyrhjuling.                                                                                                       FÅR MAN SKJUTSA PASSAGERARE?                                                                                                  Fordonet måste vara godkänt för att skjutsa passagerare. På registreringsbeviset kan du se vad som gäller för ditt fordon. Du får skjutsa passagerare på en terränghjuling när du kör på en enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten för trafik men inte när du korsar en allmän väg.

Följande gäller för terränghjuling                                                                                                   • Får dra ett eller flera bromsade släp utan viktbegränsning. • Får dra obromsade släp på väg om deras bruttovikt inte överstiger terränghjulingens bruttovikt. • Får dra obromsade släp i terräng om deras bruttovikt inte överstiger terränghjulingens dubbla bruttovikt

Följande gäller för motorcykel                                                                                                             Måste vara registrerad för släp – se registreringsbeviset! • Får dra ett släp vars vikt inte överstiger halva dragfordonets tjänstevikt, minskad med vikten av bränsle och verktyg. • Släpet får inte vara bredare än dragfordonet. • Släpet får inte vara bredare än 2 meter

• Använd alltid hjälm, oavsett om lagen kräver det eller ej! Vid all sorts körning kan en olycka hända. Gasen kan till exempel hänga sig när man minst anar det, särskilt vid kallt väder i kombination med fukt, regn, snö, lera m.m. • Ryggskydd, handskar, kraftiga kängor eller stövlar skyddar om man skulle välta eller ramla av.

Adress & Telefon:

Medspårsvägen 31
29772 Everöd

Telefon: 044- 23 85 45
Mobil: 0733- 26 85 45 Salvatore

Email:
bilservice@bilserviceeverod.se

Öppettider:

Mån – Torsd : 07.00 – 17.00
Lunchstängt: 12.00 – 13.00
Fred: 07.00 – 12.15